قبل از شروع ، چند مرحله وجود دارد که می توانید برای انتخاب نوع و مقدار مناسب بودجه انجام دهید:

1-چه بودجه ای می دهید؟
آیا استارتاپ هستید؟ آیا مشاغل کوچک را می خرید؟ یا گسترش یک کسب و کار؟ آیا به دنبال حل مشکل جریان نقدینگی هستید؟ برخی از انواع بودجه مشاغل کوچک برای نیازهای مختلف مناسب تر است.

2-چقدر به آن نیاز دارید و آن را صرف چه چیزی می کنید؟
دانستن این که چقدر به آن نیاز دارید ، چه زمانی و  برای چه چیزی آن را خرج می کنید ، بهترین گزینه برای تأمین بودجه را تعیین میکند.
3-آیا نیازهای مالی شما کوتاه مدت است یا بلند مدت ، یا هر دو؟ممکن است برای شروع به کار به منابع مالی کوتاه مدت نیاز داشته باشید ، و منابع مالی بلند مدت برای ادامه فعالیت شما در چند سال اول. برای هر کدام می توانید راه های های مختلف بروید.

4-کسب و کار شما چقدر خطرناک است؟
یک ایده تجاری اثبات شده ممکن است جذب برخی از منابع مالی را آسان تر کند. اما گزینه هایی برای مفاهیم تجاری نوآورانه وجود دارد. آیا می توانید دریابید که رقبای شما از کجا منابع مالی دریافت می کنند؟

5-سابقه شما در زمینه امور مالی سازمانی (یا حتی شخصی) چیست؟
یک رابطه شخصی یا تجاری خوب با وام دهنده یا سرمایه گذار ممکن است به دست آوردن پول را آسان کند - مانند سابقه خوب در تجارت و بازپرداخت بدهی ها.

6-هزینه آن چقدر خواهد بود؟
وقتی چیزی را رها نکنید نمی توانید چیزی را دریافت کنید. شما یا به وام دهنده سود می پردازید یا سهمی از سود را به سرمایه گذار واگذار می کنید. چگونه این هزینه ها در طول زمان افزایش می یابد؟

7-ارزششو داره؟
هنگامی که هزینه منابع مالی را مشخص کردید ، مطمئن شوید که ارزش دارد. آیا پول نقد اضافی به اندازه کافی باعث افزایش درآمد یا کیفیت زندگی می شود؟ به عبارت دیگر ، بازگشت سرمایه (ROI) چقدر است؟