برون سپاری کلی

وقتی یک کسب و کار درک می‌کند که شایستگی‌های کلیدی‌اش چیست و چه کاری را بهتر از رقبا انجام می‌دهد، ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از فعالیت‌هایش را برون‌سپاری کند تا منابعش بر روی توانمندی‌های واقعی‌اش سرمایه ‌گذاری شود.

ما در کنار شما هستیم تا با همفکری بخشی از عملیات کسب و کار شما را در حوزه های مالی و حسابداری، بیمه و مالیات، مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی آموزشی و توسعه ی سازمانی ، متناسب با فرآیندهای داخلی برون سپاری کنیم.

برون سپاری کلی در هر یک از حوزه های تخصصی اشاره شده منجر به چابکسازی و افزایش قدرت تصمیم گیری در سازمان می شود. این نوع خدمات مدیریت کسب و کار بین المللی توانا برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) و اصناف و مشاغل (اشخاص حقیقی) مناسب است.

مراحل برون‌سپاری کلی :

  1. ارزیابی فرایندهای کسب و کار
  2. تحلیل نیازها
  3. مذاکره و پیشنهاد قرارداد
  4. انتقال کار 
  5. مدیریت روابط و اجرای قرارداد

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.