مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت نوعی از خدمات مدیریت کسب و کار بین المللی توانا است که با هدف بهبود عملکرد مدیریتی، مورد استفاده سازمان‌ها قرار می‌گیرد. مشاوران توانا راه‌های بهبود کارایی کسب و کار شما را بررسی کرده و بهترین گزینه و راه حل را به مدیران ارشد پیشنهاد می‌کنند. خدمات مشاور مدیریت به مدیران در حوزه‌های مختلفی چون افزایش سودآوری، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد، آنالیز فرایند، توسعه فناوری، مدیریت تغییر، تدوین استراتژی، توسعه محصولات یا تغییر در روش استخدام و آموزش نیروی انسانی، کمک شایانی می نماید.

شرکت های در حال رشد و بالغ و حتی کسب و کارهای نوپا نیاز به مشاوره مدیریت دارند. مشاوران توانا میتوانند در حل مسایل و ارایه راهکارهای سازمانی و کاهش ریسکها به شما یاری رسانند و با برگزاری جلسات مدون و تجزیه و تحلیل کسب و کار و فرآیندهای سازمانی، مدیران را در مسیر تجدید ساختار و مدیریت تحول همراهی نمایند.

مراحل مشاوره مدیریت:

  1. ارزیابی و شناخت سازمانی
  2. تحلیل نیازها
  3. مذاکره و پیشنهاد قرارداد

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.