-امروز نتوانستم "همه" کار هایم را انجام دهم

-من باید بتوانم عملکرد "بدون نقصی" داشته باشم

-چرا او از من دلخور است "نباید" کسی از من ناراحت باشد

شاید برای شما هم این عبارات آشنا باشد و آنها را در اطرافیان مشاهده کرده اید، این ها همه نمونه هایی از افکار و عقاید کمالگرایانه است. بیایید نگاهی دقیقتر به آن بیاندازیم.

کمالگرایی(perfectionism) چیست و چه تاثیری بر زندگی ما دارد؟

کمال گرا کسی است که شخصیتی دارد که برای بی عیب و نقص بودن تلاش می کند و این اغلب از طریق تلاش برای کنترل موقعیت ها، سخت کوشی و/یا انتقاد از خود یا دیگران انجام می شود.

کمال گرایی منفی یا ناسالم با تمرکز بیش از حد بر کنترل تشخیص داده می شود. کمال گراها می توانند به شدت آسیب زننده باشند و درگیر اطمینان از بی عیب بودن همه چیز شوند، که می تواند منجر به تلاش برای کنترل موقعیت ها یا افراد شود. این رفتار باعث بروز استرس می‌شود و بر روابط بین فردی تأثیر می‌گذارد.

در جدول زیر می‌توانید تفکرات کماگرایی منفی و مثبت را مشاهده کنید:

کمالگرایی منفی
کمالگرایی مثبت
تفکر همه یا هیچ
هیچ چیزی به جز کامل بودن نمیتواند آن ها را راضی کند
تفکر خاکستری
دید واقعی نسبت به   جهان دارد و از محدودیت ها آگاه است
منتقد درجه یک
همیشه به نواقص و اشتباهات توجه   می‌کنند
عزت   نفس بالا
خود   انتقادگر نیست و خودش را سرزنش نمی‌کند
تحریک با ترس
معمولا به وسیله ترس از نرسیدن به سمت اهداف خود حرکت می‌کنند.
تحریک با علاقه
به دلیل تمایل خود   به هدف برای آن تلاش می‌کند
اهداف غیرواقعی
آنها اهداف خود را بلندپروازانه   تعیین می‌کنند
اهداف   واقعی
اهداف   خود را واقعی و بر اساس توانایی ها و شرایط موجود تعیین می‌کند.
تمرکز برنتیجه
تلاش در راه هدف برایشان اهمیتی ندارد صرفا نتیجه گرفتن اهمیت دارد.
تمرکز بر تلاش
بر تلاش خود در   مسیر تمرکز و از تلاش لذت می‌برد
افسردگی شکست
آنها بسیار کمتر از افراد دیگر   شاد و راحت هستند
راحت   بودن با شکست
با   شکست راحت است و از آن درس می‌گیرد
تعویق انداختن
آن ها برای اطمینان از درست بودن همه چیز، شروع کار را به عقب می‌اندازند
اقدام به موقع
بیش از حد در   سنجیدن جوانب کار تعلل نمی‌کنند


نتیجه گیری

کمال گرایی سالم می تواند افراد را به بهترین عملکرد خود سوق دهد، اما کمال گرایی ناسالم می تواند منجر به استرس، اضطراب، عزت نفس پایین و سایر مشکلاتی شود که می تواند بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد. کمال گرایان اغلب انتقادی هستند، ترس را هدایت می کنند، انتظارات غیر واقعی دارند، از شکست می ترسند و در صورت مواجهه با هر انتقادی حالت تدافعی