مشاوره موردی

مشورت، دریافت کمک اطلاعاتی درباره ی یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف تخصصی و برای اهداف گوناگون انجام می‌شود.

اکثریت قریب به اتفاق شرکتها و سازمانها در صنایع مختلف برای حل فوری برخی از معضلات خود نیاز به مشاوره موردی دارند. اینکه مدیران بتوانند در خصوص حل مسایل خود آگاهانه تصمیم گیری کنند و یا برای عقد برخی از قراردادها و پاسخگویی به موقع به مراجعی همچون سازمان امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و ...، نیازمند مشاوره اند.

جستجو و استخدام نیروی انسانی ماهر، جذب مدیران لایق و مستعد و موارد مشابه می تواند با استفاده از خدمات ما به شما در حوزه های مختلف صورت پذیرد.

مراحل مشاوره موردی:

  1. مذاکره 
  2. تحلیل نیاز و پیشنهاد
  3. ارایه مشاوره 
  4. ارسال صورتحساب 

5. ارزیابی خدمت

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.