چه کارکنان و رهبری یک سازمان متوجه آن باشند یا نه، هر سازمانی دارای فرهنگی است و  با آنچه افراد سازمان انجام می دهند تعریف می شود در واقع فرهنگ مجموعه ای از همه رفتارها است.

آیا کارمندان برای کمک به یکدیگر تلاش می کنند؟ آیا رویکرد واحدی برای رفتار کارکنان با مشتریان وجود دارد؟

این مورد برای هر شرکتی متفاوت است، سوال این است: آیا این همان فرهنگی است که شما می خواهید؟ اگر اینطور نیست، می‌توان فرهنگ موجود را به فرهنگی تبدیل کرد که از موفقیت کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان حمایت کند.

بیایید کمی دقیقتر به این مفهموم نگاه کنیم و ببینیم تحول فرهنگی چیست؟


تحول فرهنگی چیست؟

تحول فرهنگی تغییری است که می‌تواند در کل یک سازمان یا در بخش‌های مختلف آن رخ دهد. این امر مستلزم تغییر باور قلبی، ذهنیت و مهارت های نیروی کار برای حمایت از فرهنگ مطلوب می‌باشد. افراد ابتدا باید باور قلبی برای تغییر رفتار خود را داشته باشند. سپس، آنها باید درک کنند که تغییر رفتار چگونه به نظر می رسد (ذهنیت خود را برای تغییر آماده کنند) و در نهایت ابزار و مهارت های لازم برای تغییر را فراهم کنند.

چرا باید تحول فرهنگی ایجاد کنیم؟

حال که با مفهوم تحول فرهنگی آشنا شدیم شاید سولی در ذهن ایجاد شود که چرا باید تغییر در فرهنگ سازمانی خود ایجاد کنیم؟

دلیل اساسی در پس تحول فرهنگی باید دستیابی به اهداف شرکت باشد. بدون این پیشفرض، انگیزه کافی جهت انجام حرکت لازم برای تغییر رفتار پایدار وجود نخواهد داشت. اهداف شرکت بستگی به این دارد که سازمان شما در حال حاضر کجاست و کجا می خواهید باشید و ممکن است شامل موارد زیر باشد:
بهبود ایمنی
ارائه خدمات عالی به مشتریان
درگیر کردن کارکنان
پرورش تعالی رهبری


صرف نظر از اینکه اهداف شرکت شما چیست، آنها باید از ابتدا مشخص باشند تا بتوانید از آنها به عنوان سنگ محکی در طول فرآیند استفاده کنید.چگونه تحول فرهنگی ایجاد کنیم؟

یک تحول موفق مستلزم مشارکت کامل تمام سطوح رهبری در سراسر سازمان است. رهبران نقشی حیاتی در الگوسازی و مربیگری رفتارهای مطلوبی دارند که در شرکت نفوذ می کند. بدون تعهد رهبران به تغییر فرهنگ، کارمندان احتمالاً تغییرات رفتاری پایداری را به تنهایی ایجاد نمی کنند.

پس از وارد کردن همه بازیکنان کلیدی، یک نقشه راه ایجاد کنید که به سوالات زیر پاسخ دهد:

  1. در حال حاضر کجا هستیم؟
  2. میخواهیم کجا باشیم؟
  3. چرا میخواهیم تغییر کنیم؟
  4. نقشه راه ما برای انجام این تغییر چیست؟

نتیجه گیری

دستیابی به فرهنگ سازمانی مطلوب یک سرمایه‌گذاری پرهزینه اما ارزشمند است.

به بیان ساده، تحول فرهنگی، تغییر دسته جمعی رفتارهای فردی برای حمایت از یک هدف مشترک است. این فرآیند به آسانی انجام نمی‌شود، اما می توان به آن دست یافت و زمانی که به درستی انجام شود، بسیار سودمند است. بنابراین، با دانستن دقیق اینکه چرا یک تحول فرهنگ ضروری است شروع کنید و سپس به سؤالات فهرست شده پاسخ دهید. پس از انجام این کار، گام مهمی در روند تغییر فرهنگ شرکت خود برداشته‌اید.