استراتژی سازمانی چیست و چرا اهمیت دارد؟

سازمان ها منابع و اهداف متفاوتی دارند، اگر یک سازمان با اجرای یک استراتژی به موفقیت برسد، نمیتوان تضمین کرد که این استراتژی برای سایر سازمان ها نیز مفید خواهد بود این به دلیل همان تفاوت در منابع اهداف آنهاست.

در این مقاله به تعریف استراتژی سازمانی و اهمیت آن در سازمان می‌پردازیم


استراتژی سازمانی چیست؟

استراتژی سازمانی یک برنامه بلند مدت است که نحوه برنامه ریزی یک شرکت برای استفاده از منابع خود برای حمایت از فعالیت های تجاری را مشخص می‌کند. این به عنوان راهنما برای چگونگی دستیابی یک شرکت به اهداف خود عمل می کند.

مزایای استراتژی سازمانی

استفاده از یک استراتژی سازمانی می تواند به کسب و کار شما کمک کند تا در اقدامات خود راهنمایی و ثبات داشته باشد. این به تیم شما اجازه می دهد تا اقدامات خود را برای رسیدن به یک هدف مشترک اولویت بندی کند. هنگامی که همه درک یکسانی داشته باشند، یکپارچگی متقابل عملکردی می تواند با شفافیت و جریان آزادانه اطلاعات بین بخش ها رخ دهد. استراتژی‌های سازمانی همچنین به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا فرآیند تصمیم‌گیری خود را با شفاف‌سازی بهترین راه‌ها برای رسیدن به اهدافشان ساده‌تر کنند.

ویژگی های استراتژی سازمان

با توجه به توضیحات بالا، به نظر شما یک استراتژی سازمانی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

در مورد ویژگی های استراتژی سازمانی باید به موارد زیر اشاره کنیم:

 1. مشخص:
  • مشخص باشد که این استراتژی برای دسترسی به چه هدفی طراحی شده است.
 2. قابل‌اندازه‌گیری:
  • در یک استراتژی باید بتوانیم تعیین کنیم که چه میزان توانستیم به هدفمان رسیده‌ایم.
 3. واقع‌بینانه:
  • استراتژی باید واقع‌بینانه باشد و با توجه به وضعیت فعلی سازمان طراحی شود.
 4. محدود:
  • به این معنا که مدت زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شود تا از اتلاف زمان جلوگیری شود.

چگونه استراتژی سازمانی خود را ایجاد کنید؟

در اینجا چند مرحله وجود دارد که باید هنگام ایجاد یک استراتژی سازمانی برای شرکت خود دنبال کنید:


1. بدانید کجا هستید
برای ایجاد یک استراتژی سازمانی، وضعیت فعلی شرکت خود را مشخص کنید. این به معنی ایجاد درک روشنی از مشتریان و بازار فعلی است. این مورد همچنین درک درستی از رقبا و نقاط ضعف خودتان مفید مفید خواهد بود. 


2. ارزش های خود را مشخص کنید
تصمیم بگیرید که می خواهید شرکت شما در آینده به چه هدفی دست یابد تا بتوانید چشم انداز و هدفی را برای کار به سمت آن تعیین کنید. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است بر کیفیت بالای محصولات خود تمرکز کند. بعد از مشخص کردن ارزش ها آنها را اولویت بندی کنید.

3. تعیین مسئولیت پذیری

استراتژی سازمانی خود را به مراحل مختلف تقسیم کرده و مسئولیت ها را به افرادی که روی هر فعالیت کار می کنند ، واگذار کنید. این شامل برقراری ارتباط با کارمندان است که برای آنها مشخص کنید کهاولویت ها و اهداف شرکت چیست. همچنین ، یک خط ارتباطی باز ایجاد کنید که اعضای تیم بتوانند سؤال کنند و نگرانی های خود را ابراز کنند.


4. فرهنگ سازمانی خود را در نظر بگیرید

عامل دیگری که باید در استراتژی سازمانی خود در نظر بگیرید ، فرهنگ سازمانی است که می خواهید داشته باشید. به این فکر کنید که چگونه دیگران می خواهند برند شما را درک کنند و چه نوع کارمندانی را میخواهید استخدام کنید. به عنوان مثال ، یک شرکت فناوری ممکن است بر داشتن یک فرهنگ نوآورانه شرکت ها تمرکز کند و کسانی را که ذهن تحلیلی دارند استخدام کند.


5. وضعیت به طور مداوم مرور کنید

بررسی های مکرر از استراتژی سازمانی خود را انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که استراتژی به درستی در حال انجام است. این شامل ارزیابی آنچه انجام می‌شود و یافتن زمینه هایی برای بهبود عملکرد است. جلسات منظم با تیم خود برگزار کنید تا در مورد اهداف و رویکردهای شرکت خود صحبت کنید.