تسهیل کننده فرآیند مدیریت بر مینای اهداف

  • برنامه‌ ریزی باعث روشن تر شدن اهداف می‌شود و مدیران راحتتر میتوانند از موقعیت خود و نواحی تمرکز آگاهی یابند، لازم به ذکر است که این مورد تنها محدود به مدیران نیست بلکه برنامه ریز به عنوان یک راهنما برای کارمندان شرکت نیز عمل می‌کند.
    به طور کلی می‌توان گفت برنامه ریزی نظم و عقلانیت را به سازمان می‌آورد.

حداقل سازی عدم قطعیت ها

  • تجارت پر از عدم قطعیت است.به دلیل عدم قطعیت، خطرات مختلفی وجود دارد.

برنامه ریزی به کاهش عدم قطعیت های آینده کمک می کند زیرا شامل پیش بینی رویدادهای آینده می شود.

اگرچه آینده را نمی توان به طور کامل و با دقت پیش بینی کرد، اما برنامه ریزی به مدیریت کمک می کند تا با تمهیدات لازم برای مواجهه غیرمنتظره با رویدادها، در مقابل خطرات آنها آماده شود.

بنابراین با کمک برنامه ریزی می توان عدم قطعیت ها را پیش بینی کرد که به آماده سازی شرکت کمک می کند در نتیجه عدم قطعیت ها تا حد زیادی به حداقل می رسد.

برنامه ریزی هماهنگی را تسهیل می کند

  • برنامه ریزی حول محور اهداف سازمانی می چرخد.تمام فعالیت ها به سمت اهداف مشترک هدایت می شوند.

تلاش یکپارچه در سراسر سازمان، در بخش ها و گروه های مختلف وجود دارد.

از دوباره کاری جلوگیری می کند و به عبارت دیگر، منجر به هماهنگی بهتر می شود.

این به کشف مشکلات عملکردی کمک می کند و هدف آن اصلاح این عملکرد است.

برنامه ریزی باعث بهبود اخلاق کارکنان می شود.

  • برنامه ریزی باعث ایجاد فضای نظم و انضباط در سازمان می شود.

کارمندان از قبل می دانند که از آنها چه انتظاری می رود و بنابراین به راحتی می توانند با آن منطبق شوند.

این کار کارکنان را تشویق می کند تا بهترین های خود را نشان دهند و همچنین برای فعایت طبق برنامه پاداش دریافت کنند.

برنامه ریزی باعث ایجاد نگرش سالم نسبت به محیط کار می شود که به تقویت اخلاق و کارایی کارکنان کمک می کند.

برنامه ریزی به موفقیت اقتصادی کمک می کند.

  • برنامه ریزی موثر، موفقیت اقتصادی را تضمین می کند زیرا منجر به تخصیص منظم منابع به عملیات های مختلف می شود.

همچنین استفاده بهینه از منابع را تسهیل می کند که باعث صرفه جویی در عملیات می شود.

و با انتخاب مناسب ترین کاربری که به هدف شرکت کمک می کند از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند. به عنوان مثال می توان مواد اولیه را به صورت عمده خریداری کرد و هزینه حمل و نقل را به حداقل رساند. در عین حال تامین منظم بخش تولید، یعنی کارایی کلی را بهبود می‌بخشد.

برنامه ریزی کنترل را تسهیل می کند.

  • برنامه ریزی وجود اهداف برنامه ریزی شده معین و استانداردهای عملکرد را تسهیل می کند در نتیجه اساس کنترل را فراهم می کند.

ما نمی‌توانیم بدون وجود برنامه‌های مدون، به یک سیستم کنترل مؤثر فکر کنیم.

برنامه ریزی اهداف از پیش تعیین شده ای را فراهم می کند که عملکرد واقعی با آنها مقایسه می شود.

در واقع برنامه ریزی و کنترل دو روی یک سکه هستند. اگر برنامه ریزی ریشه ای باشد، کنترل نتیجه آن است.

برنامه ریزی مزیت رقابتی را فراهم می کند

  • برنامه ریزی مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به سایرین که برنامه ریزی موثری ندارند فراهم می کند. این به این دلیل است که برنامه ریزی ممکن است شامل تغییر در روش های کار، کیفیت، طرح های کمی، گسترش کار، بازتعریف اهداف و غیره باشد.

با کمک پیش بینی، نه تنها شرکت آینده خود را تضمین می کند، بلکه در عین حال قادر است انگیزه های آینده رقیب خود را برآورد کند و این مورد به رویارویی با چالش های آینده کمک می کند.

بنابراین، برنامه ریزی منجر به استفاده بهینه از منابع ممکن، بهبود کیفیت تولید و در نتیجه افزایش قدرت رقابتی بنگاه می شود.

برنامه ریزی نوآوری را تشویق می کند.

  • در فرآیند برنامه ریزی، مدیران فرصت پیشنهاد راه ها و ابزارهای بهبود عملکرد را دارند.

برنامه ریزی اساساً یک کارکرد تصمیم گیری است که متضمن تفکر و تخیل خلاق است که در نهایت منجر به نوآوری در روش ها و عملیات برای رشد و شکوفایی شرکت می شود.

منبع: MSG