خدمات مالی و حسابداری

همه مدیران شرکتهای کوچک و بزرگ و حتی صاحبان مشاغل باید از اهمیت حفظ و نگهداری اسناد مالی و استفاده از گزارش های مالی برای تصمیم‌گیری آگاه باشند. حساب‌هایی که به‌درستی ثبت و نگهداری شوند می‌توانند گزارش های مالی مهمی مثل صورت جریان، وجوه نقدینگی و سایر شاخص‌های عملکرد را فراهم کند، که در نهایت به موفقیت و ماندگاری کسب و کار منجر می‌شود. شرکت های جوان و نوپا با مشکل عدم مدیریت سرمایه در گردش مواجه هستند. مدیریت جریان وجوه نقد و سرمایه در گردش برای ماندگاری شرکت ضروری است. این موارد به افزایش سودآوری و حتی رشد اقتصادی منجر می‌شود. برخورداری از یک سیستم حسابداری موثر و قابل اعتماد می تواند به مدیریت مالی شرکت ها و مشاغل مختلف کمک کند.


اگر  مالیاتی و حسابداری شما مانند بسیاری از شرکت ها باشد، بزرگترین دارایی آن کارکنان و مشتریان هستند. دانستن بیشتر در مورد این دارایی ها و به دست آوردن بینش بیشتر و به موقع در مورد نقش هایی که آنها در موفقیت شرکت ایفا می کنند، شما را قادر می سازد تا شرکت خود را بهتر مدیریت کنید. اما همچنین به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معناداری برای استفاده حداکثری از دارایی‌های شرکت خود ایجاد و اجرا کنید تا بتوانید از انتظارات مشتریان و شرکای خود فراتر بروید.

به طور متوسط، شرکت های حسابداری دارای حاشیه سود خالص قبل از مالیات بیش از 20 درصد هستند. این نشان دهنده موفقیتی است که اکثر شرکت ها با کنترل هزینه ها و مدیریت کلی امور مالی شرکت دارند. با این حال، مدیران اغلب اجازه می دهند که معیارهای کمی مانند این به همان اندازه - اگر نه بیشتر - معیارهای کیفی مهم موفقیت یک شرکت را تحت الشعاع قرار دهند.


همانطور که گفته می شود، "وقتی همه چیز در اولویت است، هیچ چیز در اولویت نیست"، بنابراین برای شرکت ها مهم است که هر یک از این دسته های تمرکز را جداگانه بررسی کنند. انجام این کار به شما امکان می دهد تعیین کنید کدام اهداف فرعی برای شما مهم هستند.